Rotary Előadások, 2023.12.05 – Romsics Ignác: A Horthy-korszak mérlege

Klubunkat hatalmas megtiszteltetés érte; a szintén gödi lakos Romsics Ignác professzor úr 2023. december 5-én ismét elfogadta felkérésünket, ezúttal „A Horthy-korszak mérlege” előadásának megtartására.

Az 5 évvel korábban megtartott „Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés” előadás nagy sikere tagbővítésünkre is jelentős hatással bírt. Az előadást követően klubtagunkká vált barátunk jelezte: „Szívesen csatlakozom ahhoz a klubhoz, ahol ilyen remek előadásokat tartanak.”

Professzor Úr „Hetven év – Egotörténelem 1951-2021” című önéletrajzi köteteinek szeptemberi dedikálása alkalmával, a korábbi sikeres esemény felidézésével vetettük fel az ismétlés lehetőségét a havi ismeretterjesztő előadások elnöki programpontra is figyelemmel.

A közel másfélórás előadáson az ismeretterjesztés a korábbi előadás folyományaként (a Monarchia felbomlása) az okok és előzmények bemutatásával kezdődött. Ideológiai részrehajlás nélkül kaptunk széleskörű ismertetést országunk korabeli gazdasági, demográfiai helyzetéről, amit a vesztes háborút követő trianoni békeszerződésnek köszönhető területvesztés is eredményezett.

A gondos kutatás eredményeképpen feltárt adatokon nyugvó összesített mutatók nemzetközi kontextusba helyezésével a különböző iparágak fejlettsége (illetve elmaradottsága) mutatott világos képet. A klebelsbergi kultúrpolitikának köszönhető népiskolai program eredményeképpen az írástudatlanság szinte teljes felszámolása mellett, egyes vallási felekezetek érvényesülését korlátozó törvények vegyes képet mutatnak a kor kulturális viszonyairól.

Az I. világbáborút követően megváltozott politikai környezet zűrzavarát egy meghatározott rend váltotta fel, továbbá gazdasági -, kulturális fejlődés volt megfigyelhető a kormányzó nevével fémjelzett korszakban. A választójog alakulásának bemutatásával vonhattunk mérleget a korszak demokratikus helyzetéről. A revizionista politika a külpolitikai változásoknak is köszönhető eredményeinek (bécsi döntések) jelentőségét a kolozsvári bevonulás alkalmával tartott kormányfői beszéd idézte fel.

A II. világháború hatásait a Makám együttes „A Don-kanyar felől” dalát kisérő korabeli fényképfelvételek bemutatása érzékeltette. 

Az előadás összegzése kapcsán megállapítható a korszakról, hogy nem volt szép az eleje és nagyon csúnya lett a vége, de közben voltak vitathatatlan eredmények is. Horthy Miklós kormányzói szerepvállalása a mai napig megosztja a társadalmat (honmentő – hongyarapító – honvesztő), azonban a bemutatott tények figyelembevételével nehéz egyértelmű állást foglalni (fehér vagy fekete), az igazság most is valahol mindig középen a szürkezónában található. Ezért sem szerencsés egy-egy mutatót, részeredményt kiragadva bármely irányból is értékítéletet hirdetni, mindent összességében, a nagy egész figyelembe vételével szabad értékelni.

Az előadást követően a közönség érettségire készülő diákjai, illetve a régóta fiatalabb tagjai által feltett kérdések (zsidótörvények, Szovjetunió elleni hadüzenet időigényének (1 napon belül) okai /vö. Ferenc József a szarajevói merényletet követően 1 hónapig gondolkodik/, Zsidók deportálásában, majd annak leállításában történő szerepvállalás, II. világháborút követő személyes felelősségre vonásának mellőzése) és a kapott részletes válaszok is az előadás sikerét jelzik. A jelenlévő mentős barátunk utolsó felszólalóként a Professzor Úr korábbi életmentő tevékenységét is kiemelte; a sikeres stoppolásnak köszönhetően mindig időben történt a műszakváltás a Váci Mentőállomáson.

Szólj hozzá!